Důvody výpovědi povinného ručení

Výpověď povinného ručení motoristé dávají z různých důvodů. Tím velice častým je oznámení změny vlastníka vozidla, kdy povinné ručení zaniká dnem, k němuž byla tato změna ohlášena pojistiteli. Tomu je také nutné doručit písemnou výpověď spolu s dokladem o změně vlastníka (např. kupní smlouvou). Dalším důvodem výpovědi může být fyzický zánik vozidla, kterým je myšlena totální škoda na vozidle či jeho úplný zánik. PoVýpověď povinného ručenívinné ručení tak zaniká datem likvidace vozidla a v takovém případě pojišťovna vyžaduje kromě písemné žádosti i doložení dokladu buď o ekologické likvidaci, nebo odpovídající doklad od policie. Také vyřazení z registru vozidel je důvodem k výpovědi povinného ručení. Tuto možnost využívají například lidé, kteří se dlouhodobě zdržují mimo republiku, nebo ti, kteří ze zdravotních důvodů své vozidlo nemohou dlouhodobě provozovat. Zajímavostí je, že tak lze učinit i dočasně a to například i na jeden jediný den. Provádí se uložením SPZ do depozita a pojišťovně musíte doložit velký technický průkaz obsahující záznam o vyřazení vozidla. Dalšími nejčastějšími důvody výpovědi povinného ručení bývá změna pojistných podmínek či uplynutí sjednané doby pojištění a nebo další čtěte na www.srovnejto.cz/vypoved-povinneho-ruceni Pokud své vozidlo budete i nadále provozovat, je důležité uzavřít novou pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od zániku původní.Vyzkoušejte zde.

 

Pokud nepřemýšlíte o výpovědi, ale naopak o sjednání povinného ručení, podívejte se na srovnání těch nejvýhodnějších nabídek povinného ručení  od ePojištění, který je nyní součástí platformy Srovnejto.